Massage, reiki, healing

Regression - Tidigare liv

Du går tillbaka i tiden, till en händelse din själ vill visa dig. Till något som fortfarande påverkar dig idag

Jag använder regressioner när kroppen inte vill gå in en vanlig läkningsprocess och då orsaken till problemen troligtvis ligger längre bak i tiden.

Hur långt tillbaka du behöver komma är det bara din själ som vet – därför är det din själ som får bestämma hur och var din resa ska gå.

Jag använder inte hypnos.

Behandlingstid:
60-120 minuter
Pris:
1200 kr
Plats:
Hos mig.